This Theme Supports a Custom FrontPage

Supervisioon

Supervisioon

Supervisioon, ka tööalane nõustamine, on süsteemne protsess, milles peamine fookus on klienditöö, inimese erialase arengu toetamine ning rahuldust pakkuvate lahenduste leidmine erinevates olukordades. Meeskonna supervisioonis on lisaks olulised teemad veel töömotivatsioon ja läbipõlemine, ressursside optimaalne kasutamine, suhted ja inimeste rollid meeskonnatöös. Organisatsioonisupervisioonis keskendutakse esmalt asutusele kui tervikule, juhtide tegevusele ja toetamisele ning töökultuurile, selle loomisele või (p)arendamisele. Superviisor aitab visualiseeridaRead more about Supervisioon[…]

Coaching

Coaching

COACHING on Sulle, kui Sa väärtustad loovat mõtlemist, terviklikku visiooni, inspireerivat juhtimist, motiveerivat töökultuuri. Coaching on koostöö vorm, kus selged küsimused ja konkreetsed eesmärgid jõuavad seatud aja jooksul soovitud lahendusteni. Coachingu protsess lühidalt: loo visioon, järjesta prioriteedid, koosta tegevusplaan, vii see ellu, kohalda vastavalt vajadusele, usu endasse. Tegemist on õppe-, treeningu- või arengulise koostööga (olenevaltRead more about Coaching[…]