Tagasi

HELENA EHRENBUSCH, MSc, MA

professionaalne superviisor & coach, 7.tase
psühholoog-nõustaja
koolitaja
artist, koreorgraaf ja lavastaja
eraettevõtja (loomemajandus)

Minu kliendid on organisatsioonid, kes soovivad ajaga kaasas käia; meeskonnad, kes väärtustavad jõustavat töökultuuri, tõhusaid lahendusi ja avatud suhtlemist; inimesed, kes tegelevad ise teiste inimestega. Mina aitan oma klientidel kaardistada olukorda, visualiseerida suurt pilti, leida  lahendusi keerulistele olukordadele, luua professionaalset identiteeti ja areneda erialaselt. Minu teenused sobivad inimestele, kes on valmis oma probleemidega tööd tegema.

HARIDUSKÄIK
* Haridusdoktori kraad EdD , University of Hertfordshire, Inglismaa (lõpetamata)
* Dipl. professionaalne superviisor/coach (2010-2013)
Väljaõpe: ANSE standarditele vastav rahvusvahelise interkultuurilise supervisiooni, coachingu ja organisatsiooni arengu treeningprogramm (Der Rote Faden koostöös Tallinna Ülikooliga).
* Coaching ja mentorlus  (David Clutterbuck, november 2013)
Pädevused: coaching, meeskonna coaching, organisatsioonisiseste mentorprogrammi juhtide koolitus.
* MA koreograaf/lavastaja (2005-2007)
* MSc psühholoogias (1993-2000)

Järjepidev erialane enesetäiendus, sh multikultuuriline integratsioon, psühholoogilised hindamisinstrumendid, psühhoteraapiad, probleemne käitumine ja probleemide juhtimine, riskide hindamine ja juhtimine, organisatsiooni analüüs ja diagnostika, muudatuste juhtimine organisatsioonis, juht ja juhtimiskultuur, loomemajandus, tants, teater ja liikumine. 

Töökogemus
Supervisioon
Töötan superviisorina spetsialistide ning  organisatsioonidega, kelle peamine funktsioon on  töö teiste inimestega. Minu klientide hulka kuuluvad õpetajad ja  koolijuhid, tugiteenuseid pakkuvad meeskonnad, kaitsestruktuuride töötajad ja ametnikud, lastekaitse-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad, erivajadustega inimestega tegelevad organisatsioonid, äriühingud ning valdkonnaspetsiifilised professionaalid.
Sagedamini käsitletavad teemad: erialase kompetentsuse arendamine läbi reflektiivse õppimise, asjakohaste või uudsete lahenduste leidmine probleemidele, töö tervishoid, toimetulek keeruliste kliendijuhtumitega, enda potentsiaali kasutamine erialases töös.
Organisatsiooni vaates on kõige olulisemateks teemadeks organisatsiooni visioon, missioon ja väärtused praktikas, muudatuste juhtimine. Tõhusa organisatsiooni loob töötajate töörahulolu ja -tõhusus, sh motiveeriv töökultuur, mille teket toetab meeskondade ja juhtkondade supervisioon.
Esimesed sammud sisaldavad meeskonna või organisatsiooni diagnostikat, tulemuste analüüsi ja tegevuste planeerimist koos kliendiga. Lisaboonusena saab tellida koolitusi coachivast juhtimisstiilist, kovisioonist professionaali toetajana, mentorlusest organisatsioonis, alternatiivsetest lähenemistest klienditöös.

 Juhtimine
Minu teadmised valdkonnast põhinevad isiklikul, 20 aasta pikkusel kogemusel. Olen muuhulgas kuulunud Tallinna Vaimse Tervise Keskuse juhtkonda päevakeskuste juhina, arendanud kunstiteraapiate valdkonda Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Rakendusloome osakonnas lektori ja suunajuhina (tantsu- ja liikumisteraapia), edendanud professionaalse tantsukunsti arengut Eesti Tantsukunstnike Liidu presidendi ja programmijuhina (täiendharidus professionaalsetele tantsijatele).
Täna olen Ehrenbusch Consulting OÜ tegevjuht,  Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu president ning ma koordineerin põnevat kultuuri- ja sotsiaalvaldkonda ühendavat projekti nimega  Luidja Tsirkusetalu, mille peamisi eesmärke on etenduste loomine ja lavastamine, sh residentuurid, erivajadustega inimeste integratsioon ja maaelu väärtustamine läbi kogukonnatöö.
Toetan juhte juhiks kasvamisel lähtuvalt konkreetse inimeste vajadustest ja kogemustest. Kasutan tööriistadena supervisiooni, coachingut, nõustamist ja loovust/kehatööd. Arenguplaani koostamine toimub koos kliendiga.
Temaatika: juhi professionaalne areng; juhtimiskultuuri loomine; muudatuste juhtimine; meeskonna juhtimine, sh probleemide juhtimine, meekonna tõhusus, motiveerimine, inspireerimine; pehmed väärtused finantsedu teenistuses.

Psühholoogia
Olen omandanud teadusmagistri kraadi Tallinna Ülikoolis psühholoog-nõustaja erialal, kõrvalerialana õppisin haldusjuhtimist. Minu sügavam huvi ja taust tantsu, liikumise, ja psühholoogia suhetest on andnud mulle pädevuse pakkuda koolitusi ja enesearengu kursuseid kehatöö spetsialistina.Oma isikupärase lähenemise klienditöös olen välja töötanud toetudes erialasele haridusele ja mitmekülgsele kogemusele. Minu sessioonidel võite kokku puutuda põhimõtetega jungiaanlikust psühholoogiast, süsteemsest peretööst, riskikäitumise analüüsimise ja juhtimise metoodikast, muutuste juhtimise põhimõtetest, organisatsioonide konstellatsioonitööst, loovuskoolitusest ja kehateraapiast.
Minu kliendid soovivad areneda inimestena, mõista iseennast ja end ümbritsevat keskkonda ning luua endale rahuldustpakkuv elu.

Kunst
Olen tänaseni tegev artist, esinenud aastaid erinevatel lavadel tantsija, akrobaadi, tsirkuseartisti ja tuletantsijana, loonud koreograafiaid (MA koreograaf/lavastaja erialal), õpetanud ja treeninud teisi. Kunstniku haridus ja töökogemus annab mulle eelise kasutada loovust harjumuspärase tööriistana nii professionaalse arengu koolitustel kui konsultatsioonides. Suudan ka toetada loovinimesi nende erialases töös, kuna olen iseenda kogemustele ja vajadustele toetudes loonud just sel eesmärgil spetsiifilised tööriistad.

 

HELENA EHRENBUSCH

Leaders and professionals in education, business or art usually face high demands from outside, find themselves in situations, where asking help seems unappropriate, leading to burnout and lack of joy at work. I use supervision and specific courses to see the bigger picture, look for and envision alternative solutions, develop professionally and find balance in life. My clients value the clarity and structure, professional management of our work process, feel at the end accepted and motivated. When Your needs include creation and implementation of visions, effective changes, creativity or wider world view, You are welcome to contact me!

Education
* Professional supervisor &coach (2010-2013)
Training: international intercultural supervision, coaching and organisation development training program, which corresponds to ANSE standards. The training was provided by: Der Rote Faden (Ger) in cooperation with Tallinn University.
Coaching and mentoring (2013)
David Clutterbuck Partnership programs:  „Basics of Mentoring”, „Mentor Program Leadership Training” and „Team Coaching
* MA choreographer/director (2005-2007)
* MSc in psychology (1993-2000)

Working experience
Supervision
I work as a professional supervisor since 2013, mainly in social field, supervising big organisations, professionals and leaders. My clients are also teachers, school directors, members of defence forces, support teams, professional teams and individuals. Main themes: professional development, constructive solutions to complicated problems, effective team work, complicated client cases, risk and change management.

Leadership
My knowledge is based on personal experience of 20 years of leadership. Along other challenges in life I have been a lector and course leader in Tallinn University (dance and movement therapy), president and program leader of the Estonian Dance Artists Union  (today Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit)  (additional education and support to professional dancers), Board member and  head of daycare centres in Tallinn Mental Health Centre.
Today I am the founder and owner of Ehrenbusch Consulting Ltd, mainly oriented on professional and personal development of individuals and organisations; president of the Estonian Supervision and Coaching Association; owner and program leader of an exciting social and cultural project Luidja Tsirkusetalu.
I am offering support for leaders according to individual needs. Developmental plan is created together with the client.

Psychology
I have MSc degree from Tallinn University, which allows me to work as a psychologist-counsellor. My deeper interest and experiences of the relations between dance, movement and psychology have given me competencies to offer courses and self-developmental programs of body work.
I have developed my unique approach in client work based on various experiences and professional education, which above other things comprises elements from jungian psychology, systemic family work, organisation counselling and constellations, risk management, management of change, problematic behaviour, contemporary dance and its various forms, circus, incl. soccial circus, improtheater.

Art
I am until today practising artist, performed in various stages as a dancer, acrobat, circus artist and fire dancer; created choreographies (MA in choreography/directing); taught and trained others. My personal needs and experiences allowed me to work out specific tools to help people, whose everyday work needs creativity.