Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think!
Haridus ei ole teooria ja faktid, vaid mõtlemisoskuse treenimine.

Ehrenbusch Consulting pakub praktilisi KOOLITUSI ja töötubasid. 

 

JUHID, MEESKONNAD, ORGANISATSIOONID
Isiklik juhtimismudel
Tõhus meeskond
Jõustav tagasiside
Muudatuste juhtimine
Visioonide loomine ja elluviimine
Mänguline meeskonnatöö ehk kuidas sõnade üleselt toetada meeskonna arengut
Team-building

Kuidas mõista inimesi? (ehk ratsionaalse mõtlemise ja füüsilise keha sõnumite integratsiooni võimalusi igapäevatöös)
Mentorlus organisatsioonis David Clutterbuck programmide põhiselt
Kovisioon professionaalidele, meeskondadele, organisatsioonidele 

7-EYE model for Supervisors

ISIKLIK ARENG
Iseenda juhtimine, sh ajajuhtimine, stressijuhtimine, elu juhtimine
Autentne Mina
Keha ja vaimse tervise seosed

LOOMEMAJANDUS PRAKTIKAS ehk abiks mikroettevõtluse alustajale  (personaalne lähenemine)

Loovus ja liikumine ehk alternatiivsete meetodite rakendamine igapäevatöös
– Sherbourne liikumine professionaalidele (õpetajad, treenerid, tegevusjuhendajad, arstid, õed, psühholoogid)
– Tantsu- ja liikumise rakendamine teraapilises kontektsis, töö erinevate sihtrühmadega
– Tsirkuse teraapilise rakendamise võimalused/rühmatöö erivajadustega inimestega
– Keharütmid
– RITUAALSED TANTSUD
– Autentne liikumine


VAIMSE TERVISE PROFESSIONAALID
Riskikäitumine ja agressiivse käitumise juhtimine
Psüühikahäirega inimene (üldised põhimõtted, juhtumipõhine nõustamine, konsultatsioonid)