SINU ARENGUPARTNER – LIIKUMISKUNST

Kehalisus * Tantsukunst * Psüühika * Seosed * Potentsiaal * Areng

KOOLITUS – RETRIIT

inimestele, kelle fookuses on eneseareng, enese juhtimine, erialase pädevuse tõstmine

 

Milleks uurida ja kogeda liikumist, kui sa just ei taha saada tantsijaks?
Sest sügavam liikumise mõistmine avardab su potentsiaali inimesena ning võimekust professionaalina, kui sa töötad valdkondades, kus sinu töö on seotud teiste inimestega või sinu keha on ühtlasi su põhimine tööriist.

 

Liikumisteadlane ja -analüütik Waren Lamb on öelnud, et inimese mõtlemine peegeldub liikumises,

mistõttu on enese- ja mõtteprotsesside juhtimise puhul eriti tähtis roll liikumismustrite tundmisel ja kehatööl,

ning eesmärkide saavutamise üheks olulisemaks ressursiks on teadlikkus kehalisusest ning liikumisest.

Ideaalne võimalus võtta aeg maha, et vaadata iseendasse – liigu, koge, õpi, uuri ja nihuta enda piire

KOOLITUSE osas kohtud tantsu- ja neouroteaduse uuringutega, liikumisanalüüsi teooriatega (teadlikumatele – Laban, Lamb, Kerstenberg, Loman, jt) ning kehapõhise psühhoteraapia põhimõtetega. 
RETRIIDI raames kogeme liikumist iseendas ja grupis läbi kaasaegse tantsukunsti tehnikate ning autentse- ja loovliikumise praktikate.

Lisaks materjale lugemiseks, harjutusi iseseisvaks praktiseerimiseks, ideid ja jagatud kogemusi enese arenguliste küsimuste uurimiseks.

 

5 kolmepäevast kohtumist * 5 teemat * 5 arengulist sisekaemust

Liikumisfaktor KEHA

Sigmund Freud’i üks vähemtuntud tsitaat kõlab nii – “Ego on esmalt ja ennekõike kehaline ego; mis ei ole pelgalt pindmine üksus, vaid välise peegeldus iseeneses.” (Freud, 1923).
Mina usun, et inimkeha on meie mina füüsiline ilming. Kogu meie elukogemus on kirjutatud meie kehasse ning liikumine ilmutab ennast meie välimuses, valikutes, harjumustes. Me kipume arvama, et me teame ja mõistame maailma ning toimime ja areneme elus tänu oma mõistusele, ja sageli me ei märka keha rolli nendes protsessides. Me võib-olla oleme unustanud mineviku traumad või edukogemused, kuid meie keha mäletab ja annab meile märku läbi erinevate terviseseisundite, liikumismustrite, söömisharjumuste jne.
Liikumisfaktor KEHA uurib keha, selle erinevaid osasid ja nende omavahelist seotust, koordinatsiooni ja tegevusi, kuid ka seda, kust saab liikumine alguse ja kuhu ta kulgeb.
Psüühilisel tasandil kohtub KEHA mõistetega rõõm, kurbus, neurootilisus, teadlikkus, mina ja ise.

Liikumisfaktor RUUM

Neuroteadus on tuletanud meile meelde, et keha ja mõistus kuuluvad kokku, ning füüsise eiramine isikliku ja professionaalse arengu teel võivad blokeerida voolavuse, loovuse ja kujutlusvõime tohutu potenstiaali. Tantsukunsti (üks keerukamaid liikumispraktika vorme) treeningud ja tehnikad pakuvad võimalusi nihutada endast arusaamise viise, mis pole kättesaadavad tavapärasemate, puhtalt kognitiivsete lähenemiste puhul. Mida rohkem uurivad neuroteadlased füüsilist (keha)tarkust kui muutuste allikat, seda kättesaadavamaks muutuvad ka võimalused isiklikuks arenguks. (Inspireeritud Beausoleil ja LeBaron artiklist, 1969)
Liikumiseks on vaja ruumi, ruum annab liikumisele võimaluse.
Märksõnad: teadlikkuse loomine sisemaailmast, suhtlemine välise maailmaga, kinesfäär. Mõtestatud liikumine mitmel tasandil. Kohalolek. Tähelepanu. Inimesel tekib soov orienteeruda, positsioneeruda, leida suhe.
See on liikumisfaktor, mis väljendab vaimsust ja mõtlemist, kohtub hirmu ja vihaga.

Liikumisfaktor VORM

Keha muudab oma vormi, et väljendada oma vajadusi ja tujusid. Me kasvame, et tunda rõõmu meeldivast ja kahaneme, et eemalduda vastikust.
Märksõnad usaldus ja sisemised ressursid. Vorm pakub võimalus mitteverbaalseks suhtlemiseks, visuaalse sõnumi loomiseks.

Liikumisfaktor PINGUTUS

Pingutus toob kokku sisemise ja välise, andes võimaluse muutumiseks ja liikumiseks või tasakaaluks ja vaikuseks. See on tahe, kavatsus, huvi suhestuda või eemalduda.
Otsustus- ja kujutlusvõime, mäng ja reaalsus.

Keha narratiivid

Mu keha on minu päevik ja mu tätoveeringud räägivad minu lugu. Johnny Depp
Meie võime rääkida lugusid omab palju tähenduslikumat rolli kui pelgalt lõbustamine. Jutustamine ja lugude vestmine on seotud mäluga, pakub selgitust ja tõlgendusi tegudele, defineerib meid kindlal moel.
Aga kuidas räägivad meie kehad lugusid? Või kas nad ikka räägivad? 🙂

 

OSALEJA
õpib märkama ja kuulama oma keha
♦ õpib seostama kehalisuse faktoreid psüühiliste protsessidega
õpib tõlkima kehalisi sõnumeid inimkeelde
♦ harjutab mõtlemist ning tagasisidestamist kehakeeles
nihutab isikliku arengu piire
omandab harjutusi ja nippe, kuidas kasutada kehalisust professionaalse tööriistana
saab teadlikumaks iseenda tugevustest ja mõjust
Toimumisajad
28.-30.oktoober 2022 (Tallinn)
25.-27.november 2022 (Tatru)
10.-12.veebruar 2023 (Pärnu)
17.-19.märts 2023 (Viljandi)
14.-16.aprill 2023 (Tallinn
Mooduli kellaajad: reede 17.00-20.00, laupäev 10.00-16.00, pühapäev 10.00-13.00
HIND
Varajane registreeruja kuni 02.10.2022  
Kogu kursus 1050.-
1 moodul 230.-
Tavahind 03.-25.10.2022
Kogu kursus 1500.-
1 moodul 350.-
Superkoolituja hind (aegumatu)
Kogu kursus 5500.-
1 moodul: 1200.-
Superkoolituja saab boonuseks on 1 individuaalse sessioooni peale igat moodulit, et liikuda süvitsi enda poolt valitud teemas.

TINGIMUSED
Koolitus-retriit toimub eesti keeles.

Eelnev kogemus liikumises või teadmised temaatikast pole nõutud.
Kaasa mugavad riided, millega saab vabalt liikuda (püksid, sokid), soovi korral kausitk või paber ja pliiats märkmete tegemiseks.
Kohtade arv on piiratud. Registreerumine kestab kuni 25.10.2022
NB! lähtuvalt osalejatest võib juhtuda, et koolituse toimumiskohad muutuvad.
Koolituse läbijale väljastatakse tunnistus (80 ak/h).

 

Koolitusel osalemiseks palun täida see VORM

Info ja täpsustused: helena@ehrenbusch.ee või tel +372 50 24 163 (Helena)

 

TAGASISIDE VARASEMATEL KURSUSTEL OSALEJATELT
“Kui alguses oli lihtsalt lõõgastav, siis tegelikult mulle meeldis see osa,

kus oli VESTLUS, MONOLOOG, LIIKUMINE jne osa.”

 

“Liikumine koos ja harjumuspäratult, see oli äge.
Teooria osa andis hoopiski laiema pildi ruumist ja liikumisvõimalustest selles.
Teadlikkus sellest avardus kohe kindlasti.
Ütleme nii, et liikumine toimus igal tasandil.

Lõpetuseks võin öelda nii, et keha väsis, kuid vaim see eest virgus :)”

 

“Kursuse raames sain teatud sisemisest pingest vabaks.

Teisalt kerkis veel küsimusi esile minu enda sees – st, et kursus avas mingi protsessi minus :)”

 

“Kasulik oli variatiivsus, uued vaatenurgad, kuidas ennast näha,
kuidas anda tagasisidet – kui palju võimalusi tegelikult on! Vaadete paljusus.”

“Kontakti saamine oma kehaga. Avastasin, kus ennast turvaliselt tunnen”

 

“Andsid sellise hoo minu energiale juurde!!! Aitäh!
Ja milline positiivne laeng! Rõõmu, naeru – seda on nii vaja – täielik vabastus!
Lahe !”

LIIGUTAVATE KOHTUMISTENI!