Teenused

Services
Juhi jõustamine / Leadership facilitation

Juhi jõustamine / Leadership facilitation

Visioonid ja reaalsus. Mõju ja võim. Isikliku ajaloo ja valikute seosed karjääri ja firma arenguga. Toimetulek määramatusega.

Organisatsiooni areng / Organisational development

Organisatsiooni areng / Organisational development

Visioon, missioon ja väärtused praktikas. Muudatuste juhtimine. Organisatsiooni vaimne tervis.

Professionaali erialase arengu toetamine / Professional development

Professionaali erialase arengu toetamine / Professional development

Reflektiivne õppimine, süsteemne, samas sügavalt isiklik lähenemine, motiveeriv suunamine.

Isiksuslik areng / Personal development

Isiksuslik areng / Personal development

Psühholoogiline nõustamine ja arengule suunatud mitmetasandilised programmid (individuaalsed kohtumised, grupitöö).

Kui sa kukud, siis korja üles midagi väärtuslikku

Kui sa kukud, siis korja üles midagi väärtuslikku

Inimene veedab tööl olles või tööd tehes viljakaimad tunnid ööpäevast ja parimad aastad oma elust. Töö peaks seega olema tegevus, mis lisaks majanduslikule stabiilsusele pakub rõõmu, toob huvitavaid väljakutseid ja võimaldab arengut. Igapäevaelus näen aga sageli läbipõlemisohus entusiaste, kes ei tee vahet isiklikul- ja tööelul või väsinud inimesi, kes ootavad reedet ja näevad esmaspäevas isiklikku vaenlast. Põhjused on erinevad: jäik organisatsioon, ebatõhus juhtimiskultuur, isiklikele väärtustele mittevastav professionaalne identiteet vmt. Ehrenbusch Consulting sai kutsutud ellu selleks, et koondada kokku kogemused, teadmised ja oskused psühholoogiast, juhtimisest, supervisioonist, koolitamisest, visuaalse kunsti ja teatrimaalilmast ning panna need tööle inimeste ja organsiatsioonide hüvanguks. Ma väärtustan ja toetan organisatsioone muutustega kohanemisel; meeskondasid avatud suhtlemise õppimisel, probleemide lahendamisel ning visioonide ja jõustava töökultuuri loomisel; professionaale nende erialase identiteedi teadvustatud kujundamisel ja elukestval õppel.

Artiklid ja viited