Iseenda mõistmine,
rahuldust pakkuv elu ja töö,
erialane areng

Supervisioon, nõustamine, coaching

SUPERVISIOON

Supervisioon on tihedas korrelatsioonis töörahuloluga. Selle teenuse eesmärk on toimetuleku- ja töövõime säilitamine, lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, läbipõlemise ennetamine, psühholoogilise heaolu toetamine, vaimse tervise hoidmine ning ennekõike järjepideva erialase arengu toetamine. 

NÕUSTAMINE

Nõustamise sisu ja vorm sõltuvad Sinu vajadustest. Meie väline elu on meie sisemaailma ja enesekuvandi peegeldus.  Nõustaja aitab märgata ja viia ellu vajalikke muudatusi, mis aitab Sul elada täisväärtuslikumat elu. Täisväärtuslikuma elu võtmeks on tasakaal teadlikkuse, mõtlemise, emotsioonide, käitumise, harjumuste ja meid ümbritseva keskkonna vahelvahel.

COACHING

Coachingu keskmes on tööalane karjäär, eesmärkide seadmine, sooritus, uute oskuste omandamine või olemasolevate lihvimine, probleemide lahendamine, tõhusam töökorraldus.

Ehrenbusch Consulting teenused 

on mõeldud inimestele, kes on oma eluteel kuhugi kinni jäänud;
abistaval või vastutusrikkal ametikohal töötavatele spetsialistidele
vaimse tervise hoidmiseks ja erialase pädevuse arendamiseks;
meeskondadele, kes väärtustavad jõustavat töökultuuri,
tõhusaid lahendusi ja avatud suhtlemist;
organisatsioonidele, kes soovivad ajaga kaasas käia ning
tulla toime muutuva maailma väljakutsetega.

The Boring Basics of Supervision

The boring fundamentals in life are a set of basic skills needed to build a normal healthy life: sleeping, moving, eating mindfully, drinking water, meditating, reading books, enjoying work and life.
The Boring Basics of Supervision are the most ordinary, obvious knowledge and things, which everybody seemingly knows, but where we continuously fall into traps, over and over again.
So yes, the basics are boring, but mastering the boring is what makes you the best.
Hereby I shall invite you to the most boring educational trip ever! 

ENTRANCE

NB! The current blog includes observations and ideas from personal supervised practice.  

Kliendid räägivad

Mul on sinuga turvaline. Sa ei anna hinnanguid. Tunnen ennast ka tööl nüüd palju kindlamalt. Aitäh!

Individuaalne supervisioon

Hea meeskonna tunne. Tore, et sa lased meil olla ja jagada.
Iseenda mõtete kuulamine andis olukorrale selgust.

Meeskonna supervisioon

This course was an unbelievable mixture of very structured and clearly presented theory and deeply, very personally touching practical experiences. 

Kehateadlikkuse koolitus

Väga huvitav oli. Isiklikult mulle meeldisid erinevad ning mitmekülgsed rühmatööd, mis panid nii ennast kui teisi mõtlema/kuulama. Koolitaja olek mulle meeldis, sest ta lasi meil rääkida ja väljendada ennast ilma, et ta vahele segaks. Saime palju asju selgemaks, mida me pole saanud aastatega selgeks. Aitäh selle koolituse eest!

Meeskonna koolitus

Tänan, et panid meid iseendaga kohtuma ja ei jätnud oma küsimusi. Kohati oli ebamugav ja samas said paljud asjad “välja liigutud”. 

Hea võimalus mõtted välja lülitada ja keskenduda kehale, tunnetusele. Mulle meeldib töötada metafooridega. Sain siit endale mitmeid tööriistu.

Grupi supervisioon

Sotsiaalvaldkonnas töötades ja ka isiklikus elus emarolli täites on peamine eesmärk hoolitseda teiste heaolu eest sh väärtustada ja tunnustada oma töötajaid ning pereliikmeid. Helena juures supervisioonis käies jõudsime aruteluga enda väärtustamise juurde. Selgus, et ma olin kõikide oma tegemiste juures jätnud iseenda tähelepanuta. Helena abiga alustasime iseenda väärtustamise protsessiga ja tema antud kodutöid võtsin tõsiselt ehk kiitsin ennast saavutuste eest, tegin endale tähenduslikke kingitusi ja pöörasin enda heaolule väga palju tähelepanu. See teistele nähtamatu muutus andis mulle juurde enesekindlust ja tõi veelgi suuremat edu tööalaselt. Julgelt soovitan supervisiooni, sest isegi kui tundub, et kõik on väga hästi siis ikka võib leiduda mõni silmale nähtamatu või tunnetamatu asjaolu, mis vajab tähelepanu ning tegelemist.

Ebeli Berkman, SKA laste heaolu osakond

Blogi

Psühholoog Helena Ehrenbusch õpetab, kuidas kehakeelt mõistes aju ära trikitada ja õnnelikum olla

Õppinud silmale reedab keha palju ka ilma sõnadeta, liigutustega. „Mida rohkem ma inimest liikumises näen, seda rohkem oskan tema kohta öelda. Tunni ajaga võib saada päris kena pildi inimese isiksuseomadustest,[…]

Read more

Relationships

There are 2 general types of client relationships. 1) People, who are motivated and clever, interesting people, with whom it is really easy to fall in love, get positive feedback,[…]

Read more

Goal of Supervisor

What is the ultimate goal of the supervisor? To possess and introduce to Your client a wide range of methods and exercises? To work towards and get to the “ahhaa!”[…]

Read more

Koostööpartnerid