Teenused

Services
Juhi jõustamine / Leadership facilitation

Juhi jõustamine / Leadership facilitation

Soovid olla edukas, silmapaiste, eriline? Visioonid ja reaalsus - oma tee määratlemine ja kursi hoidmine. Kuidas panna oma isiklik ajalugu, valikud ja eksimused oma firma arengu heaks tööle? Pehmed väärtused finantsedu teenistuses. Juhi professionaalne areng, juhtimiskultuuri loomine, muudatuste juhtimine, meeskonna juhtimine, sh probleemide juhtimine, meekonna tõhusus, motiveerimine, inspireerimine.

Organisatsiooni kohanemine muutuvates oludes / Organisational development

Organisatsiooni kohanemine muutuvates oludes / Organisational development

Esimesed sammud: diagnostika, analüüs, planeerimine, kaasamine. Visioon, missioon ja väärtused praktikas. Muudatuste juhtimine. Töörahulolu ja -tõhusus, sh motiveeriv töökultuur, coachiv juhtimisstiil, kovisioon professionaali toetajana, mentorlus organisatsioonis (koolitus), supervisioon juhile.

Professionaali erialase arengu toetamine / Professional development

Professionaali erialase arengu toetamine / Professional development

Sihtrühm: inimestega töötav professionaal, sh juhid, õpetajad, psühholoogid, arstid, politseinikud jne. Metoodika: peegeldav õppimine. Sisu: eesmärkide määratlemine, professionaalne toetus arengutee läbimisel, süsteemne, samas sügavalt isiklik lähenemine, motiveeriv suunamine. Kui Sa soovid olla oma eriala parim spetsialist, hoida fookust, leida tasakaalu isiklike ja tööalaste väljakutsete vahel, ei karda otsa vaadata raksustele ja sisemistele deemonitele ning oled valmis iseseisvaks tööks, siis see teenus on Sinule!

Isiksuslik areng / Personal development

Isiksuslik areng / Personal development

Psühholoogiline nõustamine ja arengule suunatud programmid (individuaalsed kohtumised, grupitöö). Vestlused iseendaga: kehatöö ja liikumise metoodiline kasutamine.

Minu lugu

Minu lugu

Inimene veedab tööl olles või tööd tehes viljakaimad tunnid tööpäevast ja parimad aastad oma elust. Töö on sageli rutiin, loomuomane sund, tüütu aga vajalik (?) kohustus, mida on tehtud sajandeid. Liigagi sageli. Mõnikord on see aga mõnusat seltskonda pakkuv tegevus või võimalus realiseerida oma elu eesmärk. Mina pean oluliseks, et töö toetaks inimese arengut ning et ta pakuks lisaks majanduslikule või tegevuslikule stabiilsusele ka rõõmu ja huvitavaid väljakutseid. Olen oma elu jooksul töötanud väga erinevates valdkondades või nende valdkondade heaks, sh haridus, meditsiin, teenindus, sotsiaalhoolekanne, kaitsestruktuurid, avalik teenistus, kunst ja teater ning pidanud väga erinevaid ameteid koristajast tippjuhini ja projektijuhist tegevkunstnikuni. Tööpäeva eelse rõõmsa tuju ja töötahte on loonud organisatsiooni motiveeriv töökultuur, innustav juhtimine, terviklik nägemus organisatsioonist ja loov mõtlemine ning muidugi iseenda potentsiaali avastamine ja selle võimalikult pädev rakendamine. Samavõrra on nende komponentide puudumine tekitanud negatiivseid tundeid, väsimust, tujutust, minnalaskmist. Ehrenbusch Consulting sai kutsutud ellu selleks, et koondada isiklikud kogemused, teadmised ja oskused psühholoogiast, juhtimisest, supervisioonist, koolitamisest, visuaalse kunsti ja teatrimaalilmast ning panna need tööle inimeste ja organsiatsioonide hüvanguks, kellel on soov areneda teadlikumalt, töötada loovamalt ning tunda ennast kindlana muutustes. Viimased 10 aastat olen ma aga lisaks otsinud, leidnud ja seljatanud põnevaid väljakutseid loovtegevuse, majanduse, sotsiaalsete projektide ja maaelu elavdamise integreerimisest, vedades unikaalset ettevõtmist Luidja Tsirkusetalu. Oma teel olen tajunud, et erinevad koolitused ja programmid juhivad mind keskpärasuse teele, ärimudelid on loodud laiatarbekaupadele ja ärimaailma mõttemallid on väga kinni standardites, mis pigem sobivad eelmisse sajandisse. Sellest heitlusest olen väljunud suure pagasiga, kuidas luua ja arendada ettevõtet, mis ei mahu raamidesse. Hea meelega olen valmis ka seda kogemust jagama teistega. Minu isiklik kogemus ütleb, et kõik on võimalik, kui inimene suudab teadvustada oma valikud, leida loovaid lahendusi ootamatutes olukordades ja omab valmisolekut muutusteks. Head muutumist!

Kliendid räägivad

Artiklid ja viited