1 küsimus superviisorile: Evelyn Soidla

1 küsimus superviisorile: Evelyn Soidla

1 küsimus superviisorile ehk inspiratsiooni kriisist välja tulemiseks. Evelyn Soidla tuletab meelde, et areng algab iseendast ehk see, kuidas sa ise oma tunnete ja mõtetega toime tuled, peegeldub nende peal, kellega sa töötad, olgu siis spetsialisti või juhina. Evelyn on ISCI väljaõpet lõpetav coach ja superviisor. Intervjuu on tehtud toeks juhtidele koroonakriisiga toimetulekuks mais 2020.

1 question to the supervisor aka inspirational ideas to exit the crisis. Evelyn Soidla reminds us, that development starts from ourselves. The way you cope with your own feelings and thoughts reflects on the people you are working with as a leader or specialist. Evelyn is soon to be a coach and supervisor. This interview is made for the leaders to cope with the corona crisis in May 2020.

 

Lisa kommentaar