Tagasi

Iga tehtud töö on autoportree.
Allkirjasta see märkega “suurepärane”.

Professionaali jaoks on oluline erialane areng ja elukestev õpe. Osa sellest arengust on teoreetiliste teadmiste omandamine. Teadmisi aitab aga tõhusalt rakendada refleksiivne õppimine ehk praktilise töökogemuse mõtestamine ning seoste loomine teooria, praktika konteksti ja Sinu enda isiksuse vahel. Refleksiivne õppimine on protsess, regulaarne töö iseendaga. Pakume sel teel Sulle kaaslaseks supervisioon või coachingut, olenevalt individuaalsetest vajadustest ja eesmärkidest. Võimalus liituda vastavate gruppidega.

Võimalik temaatika

  • järjepidev erialane areng
  • oskuste ja pädevuste kaardistamine, arendamine, treenimine
  • tasakaal ja kriis
  • probleemne käitumine ja probleemide juhtimine