Professionaalile


Tagasi

TEENUSED PROFESSIONAALILE

Meie klient on professionaal oma valdkonnas, kes väärtustab erialast arengut läbi peegeldava õppimise. See on inimene, kelle töö on ebaharilik või täiesti uudne. Sageli on ta ainus või üks väheseid spetsialiste oma erialal. Ta peab isesesivalt vastutama oma tööalase arengu eest, looma tingimused igapäevaseks tegevuseks, kujundama oma klientuuri, olema edukas ja tunnustatud.

Iga tehtud töö on autoportree.
Allkirjasta see märkega “suurepärane”.

TEMAATIKA

  • järjepidev professionaalne areng
  • oskuste ja pädevuste kaardistamine, arendamine, treenimine
  • tasakaal ja kriis
  • probleemne käitumine ja probleemide juhtimine

METOODIKA
Konsultatsioon, reflektiivne õppimine, supervisioon, coaching

Tööalasele arengule orienteeritud meeskondadele või gruppidele oleme välja töötanud autentse liikumise programmid, mille kaudu saab õppida paremini tundma oma kolleege, arendada professionaalseid oskuseid (sh tagasiside andmine), mõista iseennast grupi liikmena.

Palun saada oma küsimus, päring või soov.