Spordi coaching

Coaching spordis on sportlase juhendatud edusammude ja arengu protsess kindlal spordialal arengu määratletavates etappides. Spordicoach on sportlase toetaja tema enesearengu ja sportlike saavutuste teel. Coachi ja treeneri erinevus seisneb metoodilises lähenemises tööle ja iseenda arengule töö kontekstis.

Antud koolitus on on suunatud nii noortreeneritele väljaõppeks kui kogenud treenerile enesetäiendamiseks ja kogemuste kinnistamiseks, läbipõlemise vältimiseks, paremate tulemuste saavutamiseks.

Koolitus on praktiline protsess, mis koosneb min. 4 kohtumisest ühe kuu vältel ja eeldab järjepidevat praktilist tööd iseenda mõtete, uskumuste ja tegevuste analsüüsimisega. Koolitus ei ole suunatud erialapõhiste pädevuste õppimiseks, vaid treeneri kui isiksuse arengule. Kasutatav metoodika: reflektiivne õppimine.

Coachid, kes osalesid reflektiivse õppimise kursustel, on öelnud: reflektiivne praktika tõstis eneseteadlikkust, millega kaasnes kindlustunde suurenemine; parem arusaamine kontekstist, milles ma töötan; paranes sportlase vajadustest arusaamine (Corpley, Miles, Peel, 2012)

Reflektiivse õppimise ohud:

  • treeneril on keeruline leida aega struktuurseks ja metoodiliseks reflekteerimiseks,
  • tulemus ei ole nähtav koheselt (protsessipõhine),
  • emotsioonide reflekteerimine tekitab haavatavust ja ebamugavust.
    Seetõttu võib reflektiivne õppimine toimuda üksnes professionaalse coachi käe all.

 Koolituse teemad

coaching ja spordicoaching
coachingu filosoofia
– truvalisus treeningul (füüsiline, psüühiline, kognitiivne, emotsionaalne, seksuaalne)

coachi isiklikud ja erialased väärtused
coachi identiteet ja selle kujunemine, rollid
coachi enda õppimine ja areng

– võim ja selle (kuri)tarvitamine
– motivatsioon, enesemääratlemise teooria (SDT)
– sisemine ja väline distsipliin
coachi käitumine ja sportlase saavutused
coachi stress ja läbpõlemine

– erialased teadmised ja nende rakendamine
– motiveeriv õpikeskkond
– sportlase õppimine/õpiteooriad lähtuvalt arenguteooriatest
– suhtlemine sportlase, tema lähedaste, rahastajate ja kogukonnaga
– praktilised juhised igapäevatööks

Täpsem koolituse sisu, vorm ja ketsvus pannakse kokku lähtuvalt Teie klubi ja treeneri vajadustest. Võimalik ka ühekordne koolitus meetodiga tutvumiseks. Küsi lisa!