Täiendõpe superviisoritele

See koolitus on loodud superviisori pädevuste süvendamiseks.
Koolitus lähtub minu õppesupervisoriks olemise, õpilaste ja isikliku praktika kogemuste põhjal kokku pandud temaatikast, mille olen seostanud ANSE pädevusraamistikuga.
TEEMAD ja AJAKAVA 2023/2024
16.-18. november 2023  Refleksioon ja metarefleksioon
18.-20. jaanuar 2024 Konfrontatsioon ja vastupanu
11.-13. aprill 2024 Läbikukkumised ja rasked kliendid
13.-15. juuni 2024 Tagasiside loomine, andmine ja küsimine
Koolitus sobib Sulle, kui Sa oled väljaõppe lõpetanud ja soovid:
– oma olemasolevaid teadmisi süsteemselt süvendada
– seostada praktikat teooriaga
– kasvatada professionaalset eneseteadlikkust ja kujundada erialast identiteeti
– omad supervisiooni praktikat, tahad uuesti alustada, ennast infoväljas hoida.
Mida koolitus ei paku? Uusi tehnikaid, harjutusi, metoodikaid.
REGISTREERUMINE neljandasse moodulisse on alanud.                     

Toimumiskoht on Tallinna Rahvaülikool.
Laupäevast ECVision teemapäeva juhib Michaela Judy.

Michaela Judy, Austria Supervisiooniühingu (ÖVS) eks-president, grupidünaamika ja superviisorite koolitaja, ECVision projektijuht ning koostaja.

VORM
Täiendõppe mooduilid toimuvad kahe aasta vältel kord kvartalis.
Temaatiline moodul kestab 3 päeva (neljapäev – laupäev).kell 9-14
Selle aja sisse mahuvad hingetõmbepausid.
Palun osalejatel olla kohal õigeageselt!
Teemade käsitlemiseks kasutame õppelabori formaati ehk miniloenguid, arutelusid, praktikate jagamisi, praktilisi harjutusi, vajadusel iseseisvat tööd.
Programmi ja mooduleid modereerib Helena Ehrenbusch. Läbiviimisprotsessi on kaasatud inspiratsiooniks kolleege Eestist ja väljaspoolt.
Küsimused palun e-posti aadressile helena@ehrenbusch.ee

KOOLITUSE SISUKIRJELDUS

1.moodul: Refleksioon ja metarefleksioon

Refleksiooni tähendus ja baasfilosoofia
Individuaalne õpistiil
Reflektiivne praktika
Refleksiooni tehnikad ja mudelid
Metarefleksioon ja -kognitsioon
Refleksiooni eetika
ECVision kompetentsiraamistik: rakendusvõimalused refleksiooni näitel (Michaela Judy)
Michaela Judy on Austria Supervisiooniühingu (ÖVS) eks-president, grupidünaamika ja superviisorite koolitaja, ECVision projektijuht ning koostaja.

2. moodul: Konfrontatsioonikunst ja vastupanu sõnumid

Miks on oluline tegelda vastupanuga?
Vastupanu psühholoogias, ajalooline tagasipilk
Vastupanu erinevad vormid ja tasandid
Professionaalne, empaatiline konfrontatsioon
Vägivallatu ja hinnanguvaba kommunikatsioon
Konstruktiivne tagasiside
Konfrontatsiooni tehnikad
Märksõnad: emotsioonid, ülekanne, relfeksioon
Õppimine praktilistest näidetest, läbikukkumistest ja edulugudest
ECVIsion teemapäev konfrontatsiooni ja vastupanu näitel

Mooduli läbimisel osaleja:
* mõistab vastupanu ja konfrontatsiooni dünaamikat
* tunneb iseenda vastupanu käivitajaid
* on teadlik vastupanu juhtimise ja konfrontatsiooni teadliku kasutamise võimalustest
* tunneb suuremat sidusust ECVision raamistikus

3. moodul: Ennasthoidev nõustamine ehk kuidas juhtida keerulisi kliente ja saada üle läbikukkumistundest
1. Mis on keeruline klient?
2. Tõhus kommunikatsioon
3. Ülekanne
4. Vastupidavus ja enesehooldus
5. Läbikukkumise tunde juhtimine
6. Eetilised küsimused
7. Nõustamistehnikad
8. Juhtumid praktikast