Autentne liikumine

„„See, mida ma otsin, ei ole kusagil mujal. See on minus eneses.“ Helen Keller

Autentne liikumine pakub kehalises vormis sõnu, sümboleid, aistinguid ja liikumist, mille eesmärgiks on luua sild iseenese olemuse ja alateadvusega.
Osalejad õpivad tundma mina-kontseptsiooni kehalist väljendust iseenda ja teiste liikumise kaudu, läbi kineetiliste ja verbaalsete suhete ja peegelduste.

Toeta oma sisemist tarkust ja heaolu. 
Terviklikkuse kogemine algab väikestest sammudest.
Oma autentse eneseväljenduse leiad Sa sügavalt iseendast. 


Autentse liikumise metoodikale pani aluse Mary Starks Whitehouse (1911-1979), kes oli tantsija ja psühhoterapeut. Teda huvitasid C.G.Jung’i uurimused analüütilisest psühholoogiast ja eriti aktiivsest kujutlusvõimest, selge kavatsuseta liikumisest, “siinolemise” praktikast, mida täna kasutavad paljud mindfullness (teadveloleku) praktikud. Tema tööd arendas edasi Janet Adler (1941-2023), kes süvendas metoodilises plaanis “vaatleja” rolli ja olemust.

Autentse liikumise sessioonil töötame turvalises, enese poolt juhitud, hinnanguvabas ja empaatilises raamistikus. Me liigume, õpime tundma kehateadlikkust, keha-mõtte-tunde seoseid, liikumismeditatsiooni. Praktiline liikumiskogemus vaheldub aruteludega liikumispõhisest väljendusviisist, eetikast, kehalistest teemadest, ruumi on isiklikele avastustele ja küsimustele. 

Varustus: mugavad riided liikumiseks, märkmelehed, pliiats …

Liikumist ja mõtestamist ühildav metoodika võimaldab osalejal:

  • arendada liikumismugavust
  • väärtustada ja süvendada enda tugevusi
  • märgata ja muuta oma mõtlemist enda piirangutest
  • saada ühendust oma loovusega
  • luua selgust isiklikes otsusamisprotsessides ja eesmärkides 
  • mõista ennast paremini, et luua rohkem tasakaalu oma igapäevaellu
  • arendada professionaalsust, kui Sinu tööd mõjutab Sinu isiksus, hoiakud ja käitumine
  • saada häid mõtteid, peegeldusi, ideid, et elada rahuldustpakkuvat kehalolulist elu

Protsessi kirjeldus

Me alustame kohtumist iga osaleja individuaalsete eesmärkide ja ootuste väljaselgitamisest, mis aitab luua konteksti ja kohaldada tegevusi. Nii individuaalsed kui grupikohtumised toetavad isiklikku sisekaemust ja aitavad tekkida arengulistel muutustel.
Liikujal on silmad suletud, tema ülesanne on märgata keha vajadusi ja neile reageerida, jälgides samal ajal mõtetes ja tunnetes toimuvat. Siinkohal on oluline meenutada, et liikumine ei tähenda alati selgeksõpitud tantsusamme, hüppeid, rütme, vaid liikumine võib olla ka sisemine, hingamine, minimaalsed muudatused sisemises olekus.
Ruumi ja liikuja turvalisust hoiab vaatleja, kes jälgib liikujat ning iseenda reaktsioone liikumisele. Liikumisele järgneb vaikuseaeg, mil vaadeldakse tagasi liikumiskogemusele, mõtetele, tunnetele. Protsess lõpeb (vabatahtliku) refleksiooniga, mille aluses on kindel, turvalisust ja hinnanguvabadust tagav reegistik.

Kohtumised on kõige tõhusamad siis, kui me austame nii vajadust liikuda kui liikumatust, nii soovi muutuda kui mõista olemasolevat. Selle protsessi käigus õpid Sa teadlikult kasutama aega uute sisekaemuste ja liikumismustrite seostamiseks. Aeg toetab tähenduslike muutuste loomist nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Aeg, seostamine, integratsioon võib tähendada “pausi”, kus mõelda toimunust ja tunnetada kogetut kehaliselt, või oskust leida just endale sobivaim viis tähenduste loomeks – jalutamine, kirjutamine, joonistamine, luuletamine või kasvõi dušši all laulmine – misiganes aitab Sul reflekteerida. Võib-olla Sa saad endale kingituseks kaasa mõni liikumisharjutuse, mida enda igapäevategemistesse lülitada. See kõik aitab Sul paremini enda eest hoolt kanda ning tagab jätkusuutliku arengu ja vajalikud muutused. 


Ajaline kestvus sõltub konkreetse osaleja vajadustest.
Tavaliselt on ühe individuaalse sessiooni pikkus 1,2 – 2 h ja 3-4 tundi gruppide puhul. 

Palun saada oma küsimus, päring või soov.