Tagasi

Organisatsioon on võrreldav jäämäega, kus silmaga nähtav ja ratsionaalselt seletatav on vaid 1/10. Ülejäänu on peidetud, väljaspool teadvustatud mõtlemist ja sõnastatud loogikat.

Ehrenbusch Consulting komplekteerib meeskonna ja sobiva teenusepaketi lähtuvalt konkreetse organisatsiooni vajadustest. Oleme orienteeritud organisatsioonide visioonide loomise ja arengu toetamisele ning nende töötervise parendamisele. Usume, et tõhusa arengu tagab motiveeriv töökultuur, innustav juhtimine, terviklik nägemus ja loov mõtlemine.

Teenused
Konsultatsioon sobivaima teenuse väljaselgitamiseks
Organisatsiooni analüüs ja diagnostika
Koolitused
Supervisioon
Coaching
Organisatsiooni sisese mentorlusprogrammi väljaõpe ja juurutamine

Temaatika

  • organisatsiooni areng, visioon, missioon, väärtused
  • organisatsiooni tõhusus
  • muudatuste juhtimine
  • töörahulolu, sh motiveeriv töökultuur
  • meeskonna areng lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest
  • coachiv juhtimine
  • kovisioon professionaali toetajana
  • mentorluse koolitus organisatsioonile
  • supervisioon juhile