Organisatsioonile


Tagasi

TEENUSED ORGANISATSIOONILE

Konsultatsioon
Organisatsiooni analüüs ja diagnostika
Koolitused
Supervisioon
Coaching
Mentorlusprogrammid

Temaatika

  • organisatsiooni areng, visioon, missioon, väärtused
  • organisatsiooni tõhusus
  • muudatuste juhtimine
  • töörahulolu, sh motiveeriv töökultuur
  • meeskonna areng lähtuvalt organisatsiooni eesmärkidest
  • coachiv juhtimine
  • kovisioon professionaali toetajana
  • mentorluse koolitus organisatsioonile
  • supervisioon juhile

Oleme orienteeritud meeskondade ja organisatsioonide arengu toetamisele ning nende töötervise parendamisele.

Tõhusa arengu tagab motiveeriv töökultuur, innustav juhtimine, terviklik nägemus ja loov mõtlemine.

Organisatsiooni kultuuri iseloomustab sümboolses mõttes jäämägi. 9/10 sellest fenomenist on peidetud, väljaspool teadvustatud mõtlemist ja mõistlikku tegutsemisloogikat.

Palun saada oma küsimus, päring või soov.