Liigutav luguteater

KUULE, RÄÄGI MULLE SELLEST …

 

KUI TEIL ON SOOV
veeta meeskonnaga üks tore ja arendav päev,
õppida uusi teadmisi või omandada uusi oskuseid,
mõista, arendada, avastada oma meeskonna võimekusi,
või litsalt kogeda midagi teistsugust, siis seda pakub
LIIGUTAV LUGUTEATRI MEESKONNAKOOLITUS

 

Slaidide vaatamise ja tarkusesõnade kuulamise asemel saavad koolituses osalejad liikuda ja uurida nii iseennast, oma kolleege kui meeskonnavahelisi suhteid mängulistes või tõsisemates olukordades.
 Koolituse läbiviimiseks  kasutatakse luguteatri ja tantsukunsti harjutusi ja mänge.
Harjutuste juurde kuulub mõtiskelu, mille käigus saab luua tähendusi ja visioone, mõista tõkkeid ja näha uusi lahendusi. 

Liigutav luguteater ei eelda füüsilist supervõimekust või eriettevalmistust.
Me õpime hinnanguvaba suhtlemist, aktiivset kuulamist, eneseväljendust, eesmärkide seadmsit, kaaslaste väärtustamist, alternatiivsete lahenduste loomist.
Me liigume läbi selle päeva turvalises koosloomises, et läbi kehalise kogemuse õppida teadlikkust iseendast, oma mõjust teistele, mugavustsoonidest ning lõksudest.
Mäng pakub rõõmu ja vabastab ehk aitab tome tulla tööstressiga.

Koolituse tulemusena on avardunud meeskona teadlikkus omavahelisest dünaamikast, rollidest, käitumismustritest, soovidest ja vajadustest, mis aitab tõhusamalt keskenduda tulemuslikkusele. 

Meeskonnakoolituse täpsem sisu sõltub teie soovidest ja vajadustest.
Soovitame panna selga mugavad riided, vajadusel võtta kaasa viik või märkmik taipamiste üleskirjutamiseks.
Kuivõrd iga koolitus valmib rätsepatööna just teie meeskonna vajadustele, siis võite valida 3-tunnise lühikoolituse, 6-tunnise meeskonnapäeva või paaripäevase retriidi vahel.
Koolituse tellimiseks võtke palun ühendust alltoodud vormil.

Meeskonna arendustegevused on järjest rokem levima hakanud “tõsise” sisuga sündmused, mis on sageli integreeritud tõhususe juhtimise protsessi, et arendada töötajate konkreetse töölõigu üleseid oskuseid ning arendada vaimset tervist toetavat töökuluuri. Meeskondade tõhusus tähendab ennekõike seda, et meeskonna liikmed on omavahelises koostöös maksimaalselt tulemuslikud, mis tõstab omakorda klientide rahulolu ja kiirendab rahavoogude liikumist. Märksõnadeks on koostöö, motivatsioon, kommunikatsioon.

Selliste oskuste arendamiseks ei piisa tavapärastest koolitustest ja loengutest. Tõhusamaid tulemusi on andnud kunstimaailmale omased tööriistad ja tegevused, mis läbi oma sisulise fookuse toetavad ka kunstiväliste inimeste erialaste ja eriala üleste oskuste arengut. 

Teatri- ja tantsukunsti meetodite eesmärk on:

  • Süvendada suhtlemisoskuseid
  • Õppida arendama empaatiat
  • Parendada ja mõista iseenda kehakeelt
  • Harjutada paindlikkust erinevates olukordades
  • Ehitada üles usalduslikke suhteid
  • Osata kasutada igaühe ainulaadseid oskuseid meeskonnatöös
  • Keskenduda iseenda tugevuste arengule
  • Anda hinnanguvaba ja sisuliselt väärtuslikku tagasisidet

Teatri- ja tantsukunsti harjutused võimaldavad igal üksikindiviidil ennast hinnanguvabas õhustikus tundma õppida ja  väljendada, kuid veelgi olulisem boonus on emotsionaalse ja sotsiaalse sidususe tekkimine meeskonna liikmete vahel. Seda võimaldab turvaline, vaba ja mänguline õhustik, kus igaühel on õigus ennast väljendada ja jagada oma mõtteid, mis paneb aluse terviklikule meeskonnatundele, kus pole kohta eelarvamustel.

MARGIT SÕRVE

Olen tegevusterapeut ja playback teatri näitleja. Olen kahekümne aasta jooksul töötanud sadade inimestega vaimse tervise valdkonnas, andnud etendusi, olnud blayback meetodi koolitaja. Seon inimesega töötades kokku tegevusteraapia,  CARe metoodikat (Comprehensive Approach of Rehabilitation), playback meetodi, laabani liikumisanalüüsi, psühhodraama- ja loovteraapia elemendid.

Blayback meetod annab võimaluse vaadata kõrvalt olukordi ja kogemusi ning avastada neis seni varjatud tahke. Kogeda mälestusi ja emotsioone, loovust, mängulisust, avastada uut endas ja teistes, tunda rõõmu enese väljendamisest.

 

HELENA EHRENBUSCH

Olen psühholoog, superviisor, koreograaf, tsirkuse direktor ja Eesti kõige staažikam järjepidevalt tegutsenud tuleartist. Kunstniku haridus ja psühhosotsiaalse valdkonna töökogemus annab mulle eelise kasutada loovust harjumuspärase tööriistana nii professionaalse arengu koolitustel kui konsultatsioonides.

Ma mõtlen nii, et keha on inimese elulooraamat ja liikumine kui peatükid sellest raamatust. Ainus küsimus on, kas raamatu omanik või lugeja mõistab selle raamatu keelt. See on teema, mis mind köidab ja mida ma olen õpetanud nii ülikooli õppejõuna, lektorina kui töötubades.

 

Palun saada oma küsimus, päring või soov.