Juhile

Tagasi

Kasvata tulemuslikkust alustades iseendast! 

Konsultatsioon: soovide ja vajaduste kaardistamine, sobiva teenuse väljaselgitamine
Supervisioon & coaching igapäevatöö tõhustamiseks
Isiklik juhtimismudel
Arengut toetavad programmid (personaalne lähenemine), sh

  • juhi professionaalne areng
  • juhtimiskultuur
  • muudatuste juhtimine
  • organisatsioon ja selle areng
  • meeskonnad, sh rollid, suhted, probleemid,  tõhusus, klienditöö
  • töörahulolu, sh motiveeriv töökultuur, läbipõlemine, tasakaal
  • kriis ja konflikt
  • probleemide juhtimine
Palun saada oma küsimus, päring või soov.