Helena Ehrenbusch

HELENA EHRENBUSCH, MSc, MA

professionaalne superviisor & coach, tase 8 (ESCÜ kvaliteedistandard, superviseeritud praktika)
psühholoog-nõustaja
koolitaja
artist, koreorgraaf ja lavastaja
eraettevõtja (loomemajandus)
Eesti Supervisiooni ja Coaching’u Ühingu president 2016-2022

tel. (+372) 50 24 163
helena@ehrenbusch.ee

Akadeemiline hariduskäik
* Dipl. professionaalne superviisor, coach (2010-2013)
Väljaõpe: ANSE standarditele vastav rahvusvahelise interkultuurilise supervisiooni, coachingu ja organisatsiooni arengu treeningprogramm (Der Rote Faden koostöös Tallinna Ülikooliga).
* Coaching ja mentorlus  (David Clutterbuck, november 2013)
Pädevused: coaching, meeskonna coaching, organisatsioonisiseste mentorprogrammi juhtide koolitus.
* MA koreograaf/lavastaja (2005-2007)
* MSc (kliiniline) psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika, lisaeriala haldusjuhtimine (1993-2000)

Järjepidev erialane enesetäiendamine ja töövaldkonnad
Temaatika: juhtimiskultuur ja juhendamine, enesejuhtimine ja –areng, meeskond ja inimene, organisatsioonide analüüs ja arendamine, riskide hindamine ja juhtimine, multikultuuriline integratsioon, probleemne käitumine ja probleemide juhtimine, muudatuste juhtimine, agressiooni regulatsioon, psühhoteraapiad, tants, teater ja liikumine.

Töökogemus
Supervisioon
Töötan superviisorina spetsialistide, meeskondade ning  organisatsioonidega, kelle peamine fookus on  töö teiste inimestega. Sagedamini käsitletavad teemad individuaalses supervisioonis: erialane identiteet, kompetentsuse arendamine läbi refleksiivse õppimise, asjakohaste või uudsete lahenduste leidmine probleemidele, eluterve tööhügieen ja -tasakaal, toimetulek keeruliste kliendijuhtumitega, isikliku potentsiaali maksimaalne rakendamine. Meeskondade ja organisatsioonide puhul on peamine temaatika motiveeriv töökultuur, millega seonduvad väärtused, rollid, suhted, visioonid, muutused ja efektiivsus. Minu isiklik huvi on suunatud teemadele töörõõm ning tähenduslik ja jõustav tagasiside.
Minu praktika on superviseeritud ehk professionaalsuse tagamiseks osalen regulaarselt metasupervisioonis.

Minu klientide hulka kuuluvad avaliku sektori asutused (sh Töötukassa, SKA, PPA jne), lastekaitse-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajad, õpetajad ja  haridusasutuste juhid, tugiteenuseid pakkuvad meeskonnad, kaitsestruktuuride töötajad, erivajadustega inimestega tegelevad organisatsioonid, kasupered, äriühingud ning valdkonnaspetsiifilised professionaalid.

Juhtimine
Minu teadmised valdkonnast põhinevad isiklikul, 20 aasta pikkusel kogemusel. Olen muuhulgas kuulunud Tallinna Vaimse Tervise Keskuse juhtkonda päevakeskuste juhina, arendanud kunstiteraapiate valdkonda Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Rakendusloome osakonnas lektori ja suunajuhina (tantsu- ja liikumisteraapia), edendanud professionaalse tantsukunsti arengut Eesti Tantsukunstnike Liidu juhi ja programmijuhina (täiendharidus professionaalsetele tantsijatele).

Täna olen Ehrenbusch Consulting OÜ tegevjuht,  Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu president aastatel 2016-2022, Eesti tantsu- ja tsirkuseteraapia liidu juht, ning ma koordineerin põnevat kultuuri- ja sotsiaalvaldkonda ühendavat projekti nimega  Luidja Tsirkusetalu.

****

Psühholoogia
Olen omandanud teadusmagistri kraadi Tallinna Ülikoolis psühholoog-nõustaja erialal, kõrvalerialana õppisin haldusjuhtimist. Minu sügavam huvi ja kogemus tantsu, liikumise, ja psühholoogia suhetest on andnud mulle pädevuse pakkuda koolitusi ja enesearengu kursuseid kehatöö spetsialistina.

Oma isikupärase lähenemise klienditöös olen välja töötanud toetudes erialasele haridusele ja mitmekülgsele kogemusele. Minu sessioonidel võite kokku puutuda põhimõtetega jungiaanlikust psühholoogiast, süsteemsest peretööst, riskikäitumise analüüsimise ja juhtimise metoodikast, muutuste juhtimise põhimõtetest, organisatsioonide konstellatsioonitööst, loovuskoolitusest ja kehateraapiast.

Loovus ja liikumine
Olen tänaseni tegev artist, esinenud aastaid erinevatel lavadel tantsija, akrobaadi, tsirkuseartisti ja tuletantsijana, loonud koreograafiaid (MA koreograaf/lavastaja erialal), õpetanud ja treeninud teisi. Kunstniku haridus ja töökogemus annab mulle eelise kasutada loovust harjumuspärase tööriistana nii professionaalse arengu koolitustel kui konsultatsioonides.

Kui Teie soov on parem elukvaliteet, muudatused, loovus ja avardunud maailmavaade, siis võtke kindlasti ühendust!

 

Kontakt
Palun saada oma küsimus, päring või soov.