Psühholoogiline nõustamine

Me ei tõmba ligi seda, mida me tahame, vaid seda, kes me oleme.
James Lane Allen 

Psühholoogiline nõustamine on teenus, mida inimene vajab siis, kui ta tunneb, et midagi tema elus vajab muutmist. Kuid mõnikord juhtub ka nii, et seda vajadust näeb hoopis keegi teine. Psühholoog on spetsialist, kes on õppinud tundma inimkäitumist ja selle põhjuseid, mõtlemise eripärasid, toimimisviise jm inimeseks olemisse puutuvat. 

Muutmist nõudvat, ebamugavat olukorda võivad põhjustada kaasasündinud või päritud seisundid, haigused, igapäevaelu häirivad olukorrad (kuigi mõnikord ise ka ei saa aru, et miks need häirivad on), teised inimesed, sisepinged ja -segadus, aga ka kultuurist tulenevad reeglid, sotsiaal-majanduslikud nõudmised, poliitika, olukord kogu maailmas. Mõnedel puhkudel piisab leevenduse saamiseks sobilikest ravimitest, teinekord tuleb aga sügavamalt mõtestada ja uurida, et leida põhjus, mis sellise seisundini on inimese viinud, et oleks võimalik hakata otsima sobilikke lahendusi. 

Inimesed kogevad näiliselt sarnaseid probleeme, samas teekond nende probleemideni ning lahenduse leidmine on igaühel erinev. Psühholoog saab olla sel teel kaaslane, kes aitab uurida, näha, mõista, mõtestada ning pakkuda välja võimalusi või luua lahendusi koos oma kliendiga. Eesmärk on tavaliselt parem elukvaliteet, toimetulek keerulistes olukordades, uute oskuste teadvustamine, õppimine ja rakendamine, enesest arusaamine. Mõnikord on aga olulisem saada lihtsalt tagasisidet, peegeldada oma mõtteid või luua uusi visioone.

Mina olen õppinud kliiniliseks psühholoogiks, ehk ma olen süvitsi õppinud ja pea 30 aastat uurinud/töötanud erinevate krooniliste ja kergemate psüühika- ja käitumishäiretega. Kuna ma väärtustan arengut ja elukestvat õppimist, siis olen saanud oma teadmisi laiendada õppejõuna, terapeudina, õppenõustajana, sotsiaalse tsirkuse juhendajana, koolitajana ja superviisorina. Minu klientuur on olnud minu värvika tööelu tõttu olnud seinast seina, sh psüühikahäire ja vaimupuue, tippsportlased ja tavalised inimesed, spetsialistid ja pereliikmed. 

Minu tööstiili on kõige rohkem mõjutanud psühhoanalüütiline koolkond, postmodernistlik filosoofia, eksistentsialism ja süsteemne mõtlemine või lähenemine inimese olemusele (näit süsteemne pereteraapia). Minu eelistatud töövahenditeks on reflektiivne vestlus ja loovtehnikad, sh kehatöö, kuid on olukordi, kus süsteemne kognitiivne või käitumuslik treening on efektiivsemad ja siis ma neid ka kasutan.

Kui sa muudad seda, kuidas sa asjadele vaatad, siis asjad, mida sa vaatad, muutuvad. Max Planck

Minu jaoks ei ole kõige tähtsam diagnoos, vaid inimene oma kogemuses ja keskkonnas. Ehk kui me alustame koostööd, siis ma alustan SInust kui inimesest, mitte Sinu diagnoosist. Minu kogemuses kiired lahendused on ajutised. Püsivaid soovitud muutusi toetab pigem järjepidevus, kuigi distsipliini leida ja hoida on sageli väga raske. Psühholoogi juures käimine ei pea ega saagi olla alati mõnus ja mugav. Me ju tegeleme keeruliste teemadega ja iseendasse vaatamine on kordi keerulisem kui teisi inimesi aidata ja toetada. Kui Sa oled valmis tegema tööd iseendaga ja sa ei karda muudatusi, siis minu teenus sobib Sulle!

Valkik teemasid, mida ma kõige sagedamini oma vastuvõttudel kohtan.

 • Eneseareng
 • Suhted
 • Stress, üksildus, ärevus
 • Läbipõlemine
 • Muudatuste sõnastamine ja juhtimine
 • Probleemsed olukorrad ja probleemne käitumine, probleemse käitumise juhtimine
 • Vanemlikkus
 • Õpiraskused ja nendega toimetulek (NB! õppimine ei toimu ainult koolis)
 • Erivajadused (füüsiline, vaimne, psüühiline), praktiline ja psühholoogiline toimetulek
 • Keha
 • Saavutus ja motivatsioon (spordis)

Between stimulus and response, there is space. In that space is our power to choose our response. On our response lies our growth and our freedom. Viktor E. Frankl

Teadvelolek ja kehalolek loovad ruumi ja aja, kus on võimalik mõtestada oma suhet maailmaga, et valida enda jaoks parim viis olemiseks. Vabadus valida, mitte reageerida!

 

Palun saada oma küsimus, päring või soov.