Nõustamine

Kogu välismaailm ja selle vormid on sisemaailma peegeldus. Jacob Böhme

Psühholoogiline nõustamine, konsultatsioon, on koostöösuhe, mis on suunatud peamiselt probleemsetele olukordadele ja neist lähtuvalt sobivate lahenduste leidmisele. Eesmärk on parem elukvaliteet, toimetulek keerulistes olukordades, isiklik rahulolu, uute oskuste teadvustamine, õppimine ja rakendamine, enesest selgem arusaamine ja isiksuslik areng.
Mõnikord on aga olulisem saada lihtsalt tagasisidet, peegeldada oma mõtteid või luua uusi visioone.

Olen õppinud psühholoog-nõustajaks, arendanud ennast läbi liikumispõhiste tehnikate nii tantsus, tsirkuses kui teatris, õppinud juurde süsteemset peretööd, probleemse käitumise juhtimist, saanud kogemusi õppejõuna, terapeudina, õppenõustajana, superviisorina.
Kasutan oma töös enda loodud metoodikaid, mis vaatlevad inimest tervikuna, lähtudes kehalistest, vaimsetest ja mõttelistest mustritest.

Mina usun, et keha ja liikumine defineerib inimeseks olemise. Või kui tsiteerida Freudi, siis keha on inimese esmane ego väljendus. Inimesed väljendavad ennast kehaasendites, liikumistes, emotsioonides ja grimassides, mis räägivad temast rohkem kui sõnad. Kehateadlikkus ja keha tundmine võimaldab meil sügavamat arusaamist iseendast ja teistest.

Kui sa muudad seda, kuidas sa asjadele vaatad, siis asjad, mida sa vaatad, muutuvad. Max Planck

Kui Sa oled valmis tegema tööd iseendaga ja sa ei karda muudatusi, siis minu teenus sobib Sulle!

Teemad, millega kõige rohkem pöördutakse:

  • Isiksuslik areng
  • Muudatuste sõnastamine ja juurutamine
  • Probleemsed olukorrad ja probleemne käitumine, probleemse käitumise juhtimine
  • Kriisid
  • Suhted
  • Visioonid
  • Laps ja vanem, peretöö erinevatel tasanditel
  • ÕPIRASKUSED ja nendega toimetulek (NB! õppimine ei toimu ainult koolis)
  • Erivajadused (füüsiline, vaimne, psüühiline), praktiline ja psühholoogiline toimetulek

Me ei tõmba ligi seda, mida me tahame, vaid seda, kes me oleme.
James Lane Allen