Registreerumine superviisorite täiendõppe moodulisse