This Theme Supports a Custom FrontPage

Supervisioon ja coaching tervishoius

Supervisioon ja coaching tervishoius

“Tervishoius on tõhusa supervisiooniteenuse tulemiks turvaline ja kvaliteetne teenus patsiendile või kliendile.Tervishoiuvaldkond on sajandeid püsinud hierahilise süsteemina, mis tänapäeval on hakanud tekitama vastuolusid süsteemi siseselt, suhetes patsiendiga või ka kogukonnaga. Vastuolud võivad tekkida alluvussuhete baasil, mitmete erinevate ja kattuvate rollide korral, vajadusest muuta harjumuspärast tegevus- ja rollimudelit, samaaegsest õpetamisest ning õppmisest, õpikäsitluse muutumisest, kuid kaRead more about Supervisioon ja coaching tervishoius[…]

Eesti tulevikukooli uus nägu?!!

Eesti tulevikukooli uus nägu?!!

Tegin intervjuu ühe näiliselt tavalise kooli uskumatust fenomenist ja tema inspireerivast direktorist. Häid mõtteid sellest, kuidas innustada õpilasi ja personali, mis tegelikult tähendab uuenenud õpikäsitlus ja loomulikult juhiks olemisest. Artikli leiad 11.01.2019 Õpetajate lehest ja siit lingi alt.

Intervisioonigruppide võlu

Intervisioonigruppide võlu

Kui sa professionaalina mõtled, kas liituda rahvusvahelise professionaalse võrgustikuga … veel parem, Baltimaade kolleegidega enesearenduse mõttes, siis minu kogemus ütleb – jaaa! Osalesin superviisorite Baltvisiooni grupis Eesti, Läti ja Leedu kolleegidega. Meie väike koond kolmeaastasest koostööst on toodud siinsamas posteril. Lugupidamisega teie Helena Ehrenbusch

Supervisioon

Supervisioon

Supervisioon, ka tööalane nõustamine, on süsteemne protsess, milles peamine fookus on klienditöö, inimese erialase arengu toetamine ning rahuldust pakkuvate lahenduste leidmine erinevates olukordades. Meeskonna supervisioonis on lisaks olulised teemad veel töömotivatsioon ja läbipõlemine, ressursside optimaalne kasutamine, suhted ja inimeste rollid meeskonnatöös. Organisatsioonisupervisioonis keskendutakse esmalt asutusele kui tervikule, juhtide tegevusele ja toetamisele ning töökultuurile, selle loomisele või (p)arendamisele. Superviisor aitab visualiseeridaRead more about Supervisioon[…]

Coaching

Coaching

COACHING on Sulle, kui Sa väärtustad loovat mõtlemist, terviklikku visiooni, inspireerivat juhtimist, motiveerivat töökultuuri. Coaching on koostöö vorm, kus selged küsimused ja konkreetsed eesmärgid jõuavad seatud aja jooksul soovitud lahendusteni. Coachingu protsess lühidalt: loo visioon, järjesta prioriteedid, koosta tegevusplaan, vii see ellu, kohalda vastavalt vajadusele, usu endasse. Tegemist on õppe-, treeningu- või arengulise koostööga (olenevaltRead more about Coaching[…]

Mõttemustrite muutmisest

Mõttemustrite muutmisest

Tiina Kaukvere arutleb oma isikliku elu näitel teemal, kuidas mõtlemise muutmisega saab muuta nii iseenda elu kui kaugemas plaanis ka kõike enda ümber. Eelduseks on, et me kuulame üksteist, oleme valmis tunnistama oma eksimusi ja mõtlema kaugemale harjumuspärastest mustritest. Loe artiklit siit.